นายปัญญา ปานแก้ว รักษาการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ร่วมมอบบ้านสำหรับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ให้กับนายเปือย บูรณะ ณ บ้านสังแก ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

นายปัญญา ปานแก้ว รักษาการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ร่วมมอบบ้านสำหรับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ให้กับนายเปือย บูรณะ ณ บ้านสังแก ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.40 น. นายปัญญา ปานแก้ว รักษาการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ร่วมมอบบ้านสำหรับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ให้กับนายเปือย บูรณะ ณ บ้านสังแก ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

Share on Line
Share on Pinterest