โครงการสถานประกอบการห้องน้ำสะอาดและปลอดภัย สถจ.สร. จัดทำ MOU ห้องน้ำสะอาดและปลอดภัย ร่วมกับสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่

โครงการสถานประกอบการห้องน้ำสะอาดและปลอดภัย สถจ.สร. จัดทำ MOU ห้องน้ำสะอาดและปลอดภัย ร่วมกับสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 โครงการสถานประกอบการห้องน้ำสะอาดและปลอดภัย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ จัดทำ MOU "ห้องน้ำสะอาดและปลอดภัย "ร่วมกับสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

Share on Line
Share on Pinterest