นายปัญญา ปานแก้ว รักษาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ออกพื้นที่โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ ตำบลราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

นายปัญญา ปานแก้ว รักษาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ออกพื้นที่โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ ตำบลราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว รักษาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ออกพื้นที่โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ ตำบลราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน

Share on Line
Share on Pinterest