นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมงานจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ณ คลองน้ำข้างวัดจุมพลสุทธาวาส (สวนสุขภาพสวนรักษ์)

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมงานจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ณ คลองน้ำข้างวัดจุมพลสุทธาวาส (สวนสุขภาพสวนรักษ์)

วันที่ 15 ธ.ค. 2561 เวลา 07.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมงานจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ณ คลองน้ำข้างวัดจุมพลสุทธาวาส (สวนสุขภาพสวนรักษ์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการรักคู-คลอง โดยการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ การจัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกันทุกภาคส่วนประกอบด้วย สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์/ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์/มณฑลทหารบกที่ 25 /ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์/สถานศึกษาทุกแห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และเทศบาลเมืองสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest