นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำเสนอความคืบหน้าและรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ในวันที่ 15 ธ.ค. 2561 เวลา 06.00 น.

นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำเสนอความคืบหน้าและรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ในวันที่ 15 ธ.ค. 2561 เวลา 06.00 น.

วันที่ 13 ธ.ค. 2561 เวลา 08.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำเสนอความคืบหน้าและรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ในวันที่ 15 ธ.ค. 2561 เวลา 06.00 น. ณ สระน้ำจัดจุมพลสุทธาวาส

Share on Line
Share on Pinterest