นายปัญญา ปานแก้ว รักษาการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และ ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”...”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” จังหวั

นายปัญญา ปานแก้ว รักษาการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และ ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”...”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” จังหวั

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว รักษาการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และ ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”...”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม

Share on Line
Share on Pinterest