นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และข้าราชการในสังกัด ออกตรวจพื้นที่/สถานที่การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้งไม่เท” เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในว

นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และข้าราชการในสังกัด ออกตรวจพื้นที่/สถานที่การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้งไม่เท” เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในว
-

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และข้าราชการในสังกัด ออกตรวจพื้นที่/สถานที่การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้งไม่เท” เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 พร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ....

Share on Line
Share on Pinterest