นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะทำงานข้าราชการเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะทำงานข้าราชการเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะทำงานข้าราชการเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest