นายธัชชัย สุขหุ้ม ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานฯ รกท. ทถจ.สร. และคณะร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 ม. เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นายธัชชัย สุขหุ้ม ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานฯ รกท. ทถจ.สร. และคณะร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 ม. เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันศุกร์ ที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 8.30 น.นายธัชชัย สุขหุ้ม ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานฯ รกท. ทถจ.สร. และคณะร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 ม. เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Share on Line
Share on Pinterest