นายปัญญา ปานแก้ว รกท.ทถจ.สร. ผอ.กง.การเงิน หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561

นายปัญญา ปานแก้ว รกท.ทถจ.สร. ผอ.กง.การเงิน หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว รกท.ทถจ.สร. ผอ.กง.การเงิน หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561

Share on Line
Share on Pinterest