นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปอยเดิน อบต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์. โดยมีผู้บริหาร อบต.สวาย และนายสมพงษ์ ศรีสัตยเสถียร ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุรินทร์ ให้การต้อนรับ

นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปอยเดิน อบต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์. โดยมีผู้บริหาร อบต.สวาย และนายสมพงษ์ ศรีสัตยเสถียร ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุรินทร์ ให้การต้อนรับ

นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปอยเดิน อบต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์. โดยมีผู้บริหาร อบต.สวาย และนายสมพงษ์ ศรีสัตยเสถียร ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุรินทร์ ให้การต้อนรับ

Share on Line
Share on Pinterest