นายปัญญา ปานแก้ว รกท.ทถจ.สร. ผอ.กง. ทุก กง. หน.ฝ่าย ร่วมประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงาน สังกัด สถจ.สร. ณ ห้องประชุม สถจ.สร.

นายปัญญา ปานแก้ว รกท.ทถจ.สร. ผอ.กง. ทุก กง. หน.ฝ่าย ร่วมประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงาน สังกัด สถจ.สร. ณ ห้องประชุม สถจ.สร.

วันอังคาร ที่ 4 ธ.ค. 2561 เวลา 8.30 น. นายปัญญา ปานแก้ว รกท.ทถจ.สร. ผอ.กง. ทุก กง. หน.ฝ่าย ร่วมประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงาน สังกัด สถจ.สร. ณ ห้องประชุม สถจ.สร.

Share on Line
Share on Pinterest