นายธัชชัย สุขหุ้ม ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ขรก. และพนง. สถจ.สุรินทร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

นายธัชชัย สุขหุ้ม ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ขรก. และพนง. สถจ.สุรินทร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นายธัชชัย สุขหุ้ม ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ขรก. และพนง. สถจ.สุรินทร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest