ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2563

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา และท้องถิ่นอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2563 โดยมีการดำเนินการสอบทั้งสิ้น 9 สนามสอบ

Share on Line
Share on Pinterest