กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

วันพุธที่  10  มิถุนายน  2563  เวลา  10.30 น.  นายวุฒิชัย  บำรุงรัตน์  ท้องถิ่นจังหวัดพังงา  พร้อมด้วยบุคลากร  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชินี   โดยการแบ่งปันอาหารแห้งใส่ตู้ปันสุขเพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ  ตู้ปันสุขหน้าวัดประชุมโยธี  

Share on Line
Share on Pinterest