ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 19 พ.ค. 63 เวลา 11.00 น. จังหวัดพังงาจัดประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

Share on Line
Share on Pinterest