ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 19 พ.ค. 63 เวลา 09.00 น.นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดพังงา ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

Share on Line
Share on Pinterest