จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ไม้โกงกาง) ตามโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

วันที่ 13  พฤษภาคม  2563  เวลา  09.30 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา  ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองพังงา  และเทศบาลตำบลบางเตย  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ไม้โกงกาง)      ตามโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ.  2563  จำนวน  100 ต้น  พื้นที่  2 ไร่  ณ  หมู่ที่  6  ตำบลบางเตย  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  50  คน

Share on Line
Share on Pinterest