ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ท้องถิ่นจังหวัดพังงา และบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ร่วมสมทบทุน และร่วมแรงร่วมใจจัดทำ Face Shield ซื้อขนม กาแฟ น้ำผลไม้ ฯลฯ และได้ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลพังงา และจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งจุดตรวจระหว่างจังหวัด ณ ต.โคกกลอย และจุดตรวจชุมชน ต.ท้ายช้าง และต.ถ้ำน้ำผุด ตลอดทั้งได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน

Share on Line
Share on Pinterest