ร่วมส่งกำลังใจผ่านไปรษณีย์บัตรให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19

ท้องถิ่นจังหวัดพังงา และบุคลากร สถจ.พังงา ร่วมส่งกำลังใจผ่านไปรษณีย์บัตรให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19

Share on Line
Share on Pinterest