อปท.ทุกแห่ง ทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ฯ /สำนักงาน ฯ พื้นที่สาธารณะ ตลาดสด ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อปท.ทุกแห่ง  ทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ฯ /สำนักงาน ฯ พื้นที่สาธารณะ ตลาดสด ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Share on Line
Share on Pinterest