การทำความสะอาดพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การทำความสะอาดพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Share on Line
Share on Pinterest