กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดหน่วยงาน เนื่องในวันสำคัญของไทย

สถจ.พังงา ทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดหน่วยงาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตรงกับวันที่ 6 เมษายน 2563

Share on Line
Share on Pinterest