จัดสถานที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

จัดตกแต่งสถานที่ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อให้ข้าราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปได้ถวายสักการะฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม ของทุกปี

Share on Line
Share on Pinterest