ประกาศเทศบาลตำบลกาบเชิง เรื่อง ยกเลิกประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็น โดยวิธีขายทอดตลาด

-

Share on Line
Share on Pinterest