ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านโคกใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม

-

Share on Line
Share on Pinterest