ร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัดการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัดการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Share on Line
Share on Pinterest