อบรมวิทยากร หรือครู ก. ทำหน้ากากอนามัย ของ อปท.ในจังหวัดพังงา

อบรมวิทยากร หรือครู ก. ทำหน้ากากอนามัย ของ อปท.ในจังหวัดพังงา

Share on Line
Share on Pinterest