ร่วมส่งมอบผ้าและอุปกรณ์สำหรับตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้กับตัวแทนกลุ่มสตรีทั้ง 8 อำเภอ

ร่วมส่งมอบผ้าและอุปกรณ์สำหรับตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้กับตัวแทนกลุ่มสตรีทั้ง 8 อำเภอ

Share on Line
Share on Pinterest