ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

-

Share on Line
Share on Pinterest