ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างสายงานผู้บริหาร

-

Share on Line
Share on Pinterest