ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ประกาศ/แผนผังสนามสอบ และข้อห้ามในการสอบฯ

ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ประกาศ/แผนผังสนามสอบ และข้อห้ามในการสอบฯ

ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ประกาศ/แผนผังสนามสอบ และข้อห้ามในการสอบฯ

Share on Line
Share on Pinterest