\"การฝึกปฏิบัติการจัดทำหน้ากากอนามัยผ้า \" เพื่อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สถจ.พังงา เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพังงา "การฝึกปฏิบัติการจัดทำหน้ากากอนามัยผ้า " เพื่อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพังงา :: #เป้าหมาย 1 อปท. มีทีมวิทยากรครู ก. อย่างน้อย 1 ทีม
Cr.เทศบาลเมืองพังงา

Share on Line
Share on Pinterest