ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารประเภท ระดับ ตำแหน่งเดียวกัน

-

Share on Line
Share on Pinterest