ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก เรื่อง รับสมัครเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

-

Share on Line
Share on Pinterest