ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง

-

Share on Line
Share on Pinterest