งานการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองตะกั่วป่า ประจำปี ๒๕๖๓ \\

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น.
นายนภเกตน์ แก่นสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมพิธีสวดมนต์แบบโบราณไหว้พระศรีบรมธาตุ สักการะเจ้าเมืองตะกั่วป่า เยี่ยมชมร้านค้าจำหน่ายขนมพื้นบ้านและสินค้าพื้นเมือง ในงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองตะกั่วป่า ประจำปี ๒๕๖๓ "จากตะโกลา สู่ตะกั่วป่า" ครั้งที่ ๗ โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับงานในปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๘ ก.พ - 1 มี.ค 2563 ภายในงานมีการแสดงแสง สี เสียงด้านประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตคนเมืองตะกั่วป่า การจำหน่ายขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชิม ช้อป พร้อมกับชมความเป็นมาของประวัติศาสตร์เมืองตะกั่วป่าผ่านนิทรรศการต่างๆ

Share on Line
Share on Pinterest