พิธีเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดพังงา (ถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า) ณ บริเวณสามแยกหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดพังงา (ถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า) ณ บริเวณสามแยกหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอู ถนนศรีตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า เพื่อส่งเสริมรักษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพังงา ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างอาชีพและรายได้ให้กลุ่มอาชีพและคนในชุมชน อนุรักษ์วัฒนธรรมการดำเนินชีวิตของชาวตะกั่วป่า และให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้สืบทอดวัฒนธรรม โครงการถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดพังงา หรือ ถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า ซึ่งเป็นถนนคนเดินเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของจังหวัดพังงา โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ใช้ชื่อว่า “ตะกั่วป่า เมืองเก่า เล่าความหลัง” ปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “ถนนวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า” จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน โดยเป็นความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เทศบาลเมืองตะกั่วป่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และชุมชนตลาดใหญ่ ด้วยการนำขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง หัตถกรรมพื้นถิ่น ของฝาก ของที่ระลึกมาจำหน่าย รวมทั้งการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ และนิทรรศการวิถีชีวิตชาวอำเภอตะกั่วป่า เปิดทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา จนถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. จนถึง 20.00 น. ซึ่งในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสนใจเดินเลือกซื้อและชมเป็นจำนวนมาก

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย

Share on Line
Share on Pinterest