โครงการ “สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 05.30 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการ “สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ที่บริเวณถ้ำรถลอด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อ.เมืองพังงา โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1 พันคน โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ฟันรัน ระยะทาง 4 กิโลเมตร และมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร เพื่อนำรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจน ให้มีโอกาสรับการศึกษาจนจบการศึกษา

การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยการบูรณาการร่วมกันของ

> หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งบุคลากรในสังกัด

> นายกเทศมนตรีเมืองพังงา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด และทีมงาน

> นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรในสังกัดทุกแห่ง

> ผู้สนับสนุนบริจาคเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมในวันนี้

> หอการค้าจังหวัดพังงา ภาคประชาชน ภาคเอกชน และผู้ประกอบการต่างๆ

> ผู้สมัครเดินวิ่งทุกท่าน

> ผู้ดำเนินรายการทั้ง 4 ท่าน

> วิทยาลัยเทคนิคที่อนุเคราะห์เครื่องเสียงพร้อมทีมงาน

> ส่วนราชการต่างๆ ที่อนุเคราะห์อุปกรณ์ในการดำเนินการฯ

> คณะทำงานทุกท่าน ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากจังหวัดพังงา

> และบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงาและอำเภอทุกแห่ง

Share on Line
Share on Pinterest