การ จัดเตรียมงาน และซักซ้อมงานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ

  วันที่ 28-30 พ.ย. 62 บุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันดำเนินการ จัดเตรียมงาน และซักซ้อมงานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม 2562  เวลา 05.30 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพังงา  ดังนี้

   วันที่ 28-30 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น.- 16.00 น. จัดเตรียมเสื้อและหมายเลขวิ่งเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สมัคร

   วันที่ 29 พ.ย. 62 ติดตามการจัดเตรียมสถานที่และเส้นทางการเดิน-วิ่งฯ โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองพังงา  รองนายกฯ ปลัดฯ ผอ.สำนักกองหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของเทศบาลเมืองพังงา และอบต.ถ้ำน้ำผุด ตลอดจนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ร่วมดำเนินการในครั้งนี้

   วันที่ 30 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

   - ซักซ้อมเส้นทางเดินวิ่งร่วมกับเจ้าหน้าที่จราจร หน่วยปฐมพยาบาล และรองนายกเทศมนตรีฯ ปลัด ผอ. สำนักกองหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของเทศบาลเมืองพังงาและ อบจ.พังงา

   - การจัดเตรียมสถานที่และความพร้อมในการดำเนินการในวันพรุ่งนี้

 

    ** สถานที่มีความพร้อมพร้อม ที่จะดำเนินการในวันพรุ่งนี้แล้ว **

Share on Line
Share on Pinterest