ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ครั้งที่ 11/2562

วันนี้ 27 พ.ย.62 เวลา 13.30 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยการประชุมมีการมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัลต่างๆ สรุปประเด็นข่าวที่สำคัญของจังหวัดพังงาในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ การพิจารณา ปัญหา ข้อหารือ ติดตามผลการดำเนินงาน เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องนโยบายสำคัญของจังหวัดพังงา อาทิ ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2562) พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร 12 ธันวาคม 2562 การจัดกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดพังงา การพัฒนาระบบงานเอกสารของจังหวัด การจัดงานเมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงาประจำปี 2563 การจัดกิจกรรมพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ตลอดเส้นทางถนนเพชรเกษม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟือง การบริจาคโลหิต และการเปิดถนนวัฒนธรรมที่ตลาดเก่าตะกั่วป่า เป็นต้น

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดของจังหวัดพังงาเข้าร่วม เดินวิ่งดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 62 เวลา 05.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองพังงา

Share on Line
Share on Pinterest