จัดเตรียมเสื้อและอุปกรณ์สำหรับแจกจ่ายผู้สมัคร เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 26-27 .ย. 62 ณ ศูนย์ ราชการจังหวัดพังงา บุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ร่วมกับเทศบาลเมืองพังงา จัดเตรียมเสื้อและอุปกรณ์สำหรับแจกจ่ายผู้สมัคร เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจะแจกจ่ายให้ในวันที่ 28-30 .ย. 62

Share on Line
Share on Pinterest