ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง

-

Share on Line
Share on Pinterest