โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"เจาะประเด็นการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นฉบับล่าสุดและการสัมนาวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ประจำปี 2560 "

ประชาสัมพันธ์

Share on Line
Share on Pinterest