จัดเตรียมสถานที่ในพิธี รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันนี้ที่ 19 พ.ย. 62 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาและเทศบาลเมืองพังงา จัดเตรียมสถานที่ในพิธี รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

การจัดเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมดำเนินการตามกำหนด ในวันพรุ่งนี้

Share on Line
Share on Pinterest