โครงการอบรมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันนี้ที่ 18 พ.ย. 62 เวลา 13.00 น.นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอคุระบุรี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอคุระบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยของชุมชนชาวมอแกน ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองนำโดย นายอรรถพล มีเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง และบุคลากรในสังกัด

ในการนี้ ท้องถิ่นจังหวัดพังงาได้พูดคุยแนะนำเกี่ยวกับการคัดแยกขยะต้นทางซึ่งได้สอบถามชาวบ้านมอแกน พบว่า มีการคัดแยกขยะต้นทาง โดยแยกขยะเปียก นำไปกลบโคนต้นไม้ ขุดหลุมฝังกลบ สำหรับขยะพลาสติกแยกไว้เพื่อจำหน่าย

กิจกรรมเพิ่มในวันนี้มีการร่วมกันเก็บขยะชายหาดร่วมกับเด็ก นักเรียนและชาวบ้านมอแกน มีการฉีดพ่นยุงลายเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงด้วย

Share on Line
Share on Pinterest