พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

วันนี้ 14 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำส่วนราชการทุกหน่วยงาน ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 ณ หอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ด้วยพระปรีชาสามารถที่ทรงคิดค้นเทคโนโลยีการเหนี่ยวนำน้ำจากฟ้า โดยใช้ปฏิกิริยาจากสารเคมีทำให้เกิดขบวนการกลั่นตัวของไอน้ำในมวลอากาศและเกิดเป็นฝนตกลงมาซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก พร้อมจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการพระราชดำริ "ฝนหลวง" ได้สร้างคุณูปการหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในประเทศไทย

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา และบุคลากร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย

Share on Line
Share on Pinterest