การเปิดงานวันอนุรักษ์พลับพลึงธาร

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์อนุรักษ์พลับพลึงธารคลองตาเลื่อน บ้านบางซอย ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร นายอำเภอคุระบุรี เป็นประธานการเปิดงานวันอนุรักษ์พลับพลึงธาร โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ท้องถิ่นอำเภอคุระบุรี กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน สื่อมวลชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม จำนวน 300 คน โดยกิจกรรมมีการเสวนา ถอดบทเรียนการฟื้นฟูพลับพลึงธาร การฉายหนังสั้นอนุรักษ์พลับพลึงธาร การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพลับพลึงธาร การจำหน่ายสิ้นค้า โอท็อป นวัตวิถี เป็นต้น

Share on Line
Share on Pinterest