ประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ 12 พ.ย.62 เวลา 09.30 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพังงา(ชั้น 2) เพื่อนำรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจน ให้มีโอกาสรับการศึกษา

กำหนดจัดงาน เดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา โดยปล่อยตัว เวลา 06.00 น. แบ่งการวิ่งเป็น 2 ประเภท คือ Fun Run ระยะทาง 4 กิโลเมตร และ Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร เป้าหมายผู้ร่วมโครงการ 1,000 คน ทั้งนี้ได้ขยายเวลาการรับสมัครจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา ได้นำเรียนที่ประชุมเพื่อ ให้คณะทำงานฝ่ายต่างๆได้นำเรียนความก้าวหน้าและชี้แจงฯ ต่อท่านประธาน

Share on Line
Share on Pinterest