พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

วันที่ 11 พ.ย.62 เวลา 19.00 น. นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ บริเวณริมเขื่อนคลองพังงา อ.เมืองพังงา เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยอันดีงาม เสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ซึ่งในปีนี้ได้จัดให้มี การแสดงของนักเรียน การแสดงของศิลปินนักร้อง การประกวดวัยทีนวัยใส ประกวดสาวประเภทสอง และการประกวดธิดานพมาศ

สำหรับงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 เทศบาลเมืองพังงา ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 -11 พ.ย.62 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในพื้นที่อีกด้วย

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย

Share on Line
Share on Pinterest